KURSU DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO Z ZAGRANICY

Szanowni Państwo,

Od wielu lat Województwo Małopolskie współpracuje z Polonią i Polakami za Granicą. Jedną z corocznie prowadzonych akcji są letnie warsztaty z metodyki nauczania  języka polskiego dla nauczycieli, którzy uczą polskiego za granicą. Uczestnicy przyjeżdżali corocznie do Małopolski. Zakwaterowani byli w Myślenicach w Małopolskiej Szkole Gościnności. Codziennie w gościnnych murach Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie odbywali zajęcia i warsztaty metodyczne. Podczas pobytu mieli możliwość zwiedzenia najważniejszych małopolskich zabytków, odwiedzenia pięknych zakątków naszego regionu i wzajemnego poznania się, bycia ze sobą oraz wymiany doświadczeń. Gościliśmy polonistów z wielu krajów, ze wschodu i zachodu, przyjeżdżali do nas nawet goście zza oceanu. 

W tym roku z powodu pandemii COVID-19 i restrykcji nałożonych na turystykę międzynarodową i krajową oraz przejścia szkół wyższych na zdalny model nauczania,
nie możemy niestety przeprowadzić warsztatów stacjonarnie w Małopolsce. Nie chcemy jednak rezygnować z pomocy metodycznej dla nauczycieli pełniących na obczyźnie
tę jakże ważną misję. Dlatego proponujemy przeprowadzenie wirtualnych warsztatów w sieci internetowej. Odbywałyby one się od 29 czerwca do 12 lipca. W tym czasie codziennie od poniedziałku do piątku przeprowadzane byłyby 90 minutowe warsztaty on line. Nadto w sieci umieszczone zostałyby wykłady do przepracowania w dowolnej porze dnia. Ukończenie zdalnego kursu honorowane byłoby certyfikatem wydanym przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Załączamy wstępny program warsztatów
i wykładów. Ostateczny harmonogram podamy uczestnikom po rekrutacji (uwzględnimy strefy czasowe właściwe dla uczestników).

Bardzo proszę o pomoc w rekrutacji uczestników w środowisku nauczycieli języka polskiego w Państwa okręgu konsularnym.

Chętnych prosimy o zgłoszenie na adres mailowy: Zdobyslaw.Milewski@umwm. Malopolska.pl 

     PROGRAM KURSU DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO Z ZAGRANICY

Liczba zajęć:

20 godzin lekcyjnych zajęć on-line w  układzie  2-godzinnym (2x 45minut) 

12 godzin zegarowych wykładów nagranych i systematycznie udostępnianych

3 godziny zegarowe konsultacji w różnych terminach ustalonych podczas spotkań na żywo z wykładowcami . 

Program

ZAJĘCIA NA ŻYWO – 20 GODZIN LEKCYJNYCH  (KAŻDE PO 90 MINUT – 2 X 45)

1, Glottodydaktyka języka polskiego jako obcego i drugiego (dziedziczonego) 

10 godzin lekcyjnych 

2. Kultura języka, słownictwo współczesnego języka polskiego, zagadnienia poprawnościowe 

4 godziny lekcyjne 

3. Literatura i kultura w nauczaniu języka polskiego

4 godziny lekcyjne 

4. Współczesna polska kultura literacka dzieci i młodzieży 

2 godziny lekcyjne

ZAJĘCIA W FORMIE NAGRAŃ– WYKŁADY 60-MINUTOWE  

  1. Literatura polska w nauczaniu języka polskiego  2 godziny
  2. Literatura i obraz w nauczaniu języka polskiego  2 godziny
  3. Ślady  przeszłości we współczesnej polszczyźnie 2 godziny
  4. Tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny  2 godziny 
  5. Zmiany w polskiej etykiecie językowej 2 godziny
  6. Podstawy programowe i pomoce naukowe do nauki języka polskiego jako obcego i drugiego  1 godzina
  7. Słowniki języka polskiego i słowniki poprawnościowe, tradycyjne i elektroniczne 1 godzina

KONSULTACJE – 3 godziny w terminach uzgodnionych z wykładowcami

 Kurs 10-dniowy 

Termin 29.06 – 12.07. 2020 (10 dni roboczych)

Zajęcia on-line 2 godziny codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach dostosowanych do uczestników:

–  przy uczestnikach z jednej strefy czasowej – godzina do ustalenia

– przy uczestnikach z różnych stref czasowych – z Europy i obu Ameryk – w godzinach  17 do 18:30 czasu polskiego 

– przy uczestnikach ze wschodniej części Azji, albo z Australii i Nowej Zelandii  harmonogram  należałoby rozbić na dwie części.

Może Ci się również spodoba