Doskonalenie zawodowe nauczycieli polonijnych – konkurs ofert

Organizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą w 2020 roku – to główny cel ogłoszonego przez nas nowego konkursu ofert na realizację zadania publicznego. Na te działania przeznaczyliśmy 2 mln zł. Zapraszamy do udziału!

Kobieta w okularach z laptopem po prawo. Po lewo tekst na jasnoszarym tle: "2 mln zł na doskonalenie zawodowe nauczycieli polonijnych – konkurs ofert. Zapraszamy do składania wniosków!"

Celem zadania jest organizacja szkoleń doskonalących kompetencje zawodowe nauczycieli i kadry zarządzającej szkół organizacji Polaków oraz szkół w systemie oświaty kraju zamieszkania Polaków prowadzących nauczanie języka polskiego oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim.

Konkurs dotyczy podmiotów, które:

 1. doskonalą wiedzę i umiejętności nauczycieli w zakresie przedmiotowym, metodycznym oraz psychologii rozwoju dziecka,
 2. przygotują nauczycieli do pracy zdalnej z uczniem z wykorzystaniem ogólnodostępnych materiałów edukacyjnych do nauczania języka polskiego i w języku polskim, w tym Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej i podręcznika internetowego „Włącz Polskę!”,
 3. przygotowują nauczycieli do projektowania i prowadzenia efektywnych zajęć edukacyjnych, w tym:
 • upowszechniających:
  – sylwetkę i dzieła Świętego Jana Pawła II,
  – najnowszą historię Polski, ze szczególnym uwzględnieniem Bitwy Warszawskiej w jej setną rocznicę,
  – kulturowe dziedzictwo narodowe, z uwzględnieniem ustanowionych przez Sejm RP patronów na rok 2020: Leopolda Tyrmanda, hetmana Stanisława Żółkiewskiego, Romana Ingardena i Teodora Axentowicza,
 • uwzgledniających metody pracy ze zróżnicowaną pod względem poziomu znajomości języka polskiego grupą uczniów,
 • wykorzystujących w pracy z uczniem ogólnodostępne techniki informacyjne.

Ponadto przygotowane zostaną podręczniki i materiały edukacyjne wraz z poradnikami metodycznymi dla nauczycieli do nauczania języka polskiego, w tym nauki zdalnej. Przeprowadzone będą również szkolenia dla nauczycieli w zakresie kształcenia na odległość.

Zarówno działania dotyczące organizacji szkoleń, jak i opracowania podręczników powinny być realizowane w partnerstwie ze szkołami organizacji Polaków lub szkołami w systemie oświaty kraju zamieszkana Polonii i Polaków oraz odpowiadać na ich potrzeby.

W sytuacji zagrożenia COVID-19 i obostrzeniami związanymi z przemieszczaniem się szkolenia powinny być prowadzone w formie umożliwiającej nauczycielom udział w tym on-line.

Termin składania ofert upływa 11 maja 2020 r.

Szczegółowe informacje o konkursie

Zachęcamy do udziału!

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *